Bericht 17 apr 2014, 19:01

Ênquete over gokken

Beste mensen,

Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze korte, anonieme enquête in te willen vullen?
De informatie uit de enquête wordt niet openbaar gepubliceerd en dient als input
voor mijn afstudeerscriptie. Uw deelname is van groot belang voor het slagen van mijn scriptie.
Mijn dank is groot!

De link van de enquête is:
https://www.enquetesmaken.com/s/2b2c7d4